Terapia przeciwobrzękowa jest metodą leczenia obrzęków limfatycznych, pourazowych, lipidowych oraz niewydolności żylnej. Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu kombinacji elementów terapeutycznych przyczynia się do zmniejszenia obrzęku, poprawia zakres ruchomości w stawach, pomaga w  przezwyciężeniu problemów natury psychologicznej, utrzymuje osiągnięte przez terapię efekty oraz naucza pacjenta samodzielnego radzenia sobie ze swoim obrzękiem.